V Bratislavě se bude konat II. ročník Smart Business Festivalu, hlavním tématem bude digitální budoucnost slovenského podnikání

Bratislava 2. 9. 2019: Konec září bude v Bratislavě opět patřit diskusím o inteligentním a digitálním podnikání, které se uskuteční v rámci II. ročníku Smart Business Festivalu SK 2019. Středoevropská platforma pro digitální inovace CEEInno chce přiblížit české podnikatelské veřejnosti i výzkumným institucím novinky, které se na Slovensku, či v dalších středoevropských zemích realizovaly za poslední období, a to ve třech hlavních oblastech: Investice do digitální budoucnosti; Bezpečnost a důvěra v digitálním prostředí; Služby a aktivity digitálních inovačních hubů, které postupně vznikají nejen na Slovensku, ale i v okolních zemích. Akce, která se koná 24. září 2019 v bratislavském Hotelu Bôrik, zahrnuje kromě přednáškové části také expoziční sekci a organizovanou sérii B2B setkání.

„Platforma CEEInno se za poslední rok ve své činnosti významně posunula: získali jsme řadu nových členů ze Slovenska, ČR, Rakouska, Maďarska, Polska či Německa a také jsme pomohli lépe propojit české digitální inovační houby či spolupráci a komunikaci jejich služeb směrem k malým a středním firmám, kterým by měli pomáhat, „řekla o aktuálních aktivitách Platformy CEEInno její koordinátorka a zakladatelka Tereza ŠAMANOVÁ. „Naším cílem je se o tyto novinky podělit se slovenskými kolegy a současně se inspirovat aktuálními aktivitami ze Slovenské prostředí,“ dodává ŠAMANOVÁ.

Program Smart Business Festivalu SK 2019 se zaměřuje na tři hlavní oblasti: Investice do digitální budoucnosti, v níž zrekapitulujeme podporu ze strany státu a Evropské komise po roce 2020, se zaměřením na rozvoj digitalizace a smart byznysu. Uvedeme příklady úspěšného kaskádového financování, příklady dobré praxe z byznysu a zkušenosti zahraničních a tuzemských investorů i inspirace na podporu firem při přechodu na vyšší stupeň digitalizace.

V bloku Bezpečnost upřesníme pohled na kybernetickou bezpečnost digitálních řešení, spolehlivost digitálních zařízení, nebezpečí virtuálního světa či energetickou bezpečnost a udržitelnost digitálního rozvoje. Blok Důvěra 4.0 potom představí blockchain jako technologii posilující důvěru v mezinárodních obchodních transakcích, právní jistotu v digitálním světě, sociální aspekty digitálního věku a změny ve způsobu komunikace s využitím digitálních prostředků.

Program uzavře prohlídka aktivit českých, polských a maďarských digitálních inovačních hubů – center pro digitální inovace, jejichž cílem je nabízet, zejména malým a středním firmám, sdílení technologií, infrastruktury a služeb potřebných k jejich digitální transformaci.

V konferenční části si budete moci poslechnout třicet odborníků ze šesti zemí, svou přednáškou na téma Digitální výzvy pro Slovensko zájemce potěší i poradce předsedy vlády pro digitalizaci profesor Peter Staněk.

V expoziční části Festivalu uvidí účastníci ukázky prezentovaných řešení, získají poradenství zda si budou moci například otestovat digitální zralost své firmy. Předvedeme první český průmyslový blockchain nebo rozhovor pomocí chatbotu.

V neposlední řadě mají účastníci možnost registrace do organizované série B2B setkání, která jim umožní efektivně a v krátkém časovém úseku setkání s ostatními účastníky v rámci rychlých „business speed dating“.

Vstup na Festival je po předchozí online registraci bezplatný, vzhledem na omezenou kapacitu prostor doporučujeme však včasnou registraci.

Program akce a registrace jsou k dispozici na www.smartbusinessfestival.sk.

 Středoevropská platforma pro digitální inovace CEEInno je seskupením aktérů aktivních ve středoevropských zemích v oblasti vývoje, aplikace a podpory digitálních inovací a provozu Center pro digitální inovace – Digitálních Inovačních hubů. Cílem platformy je zprostředkování vzájemné komunikační výměny, koordinace aktivit a účast na společných projektech. Zakladatelem Platformy CEEInno je sdružení CzechInno – neziskové a apolitické zájmové sdružení právnických osob založené na podporu inovačního podnikání a tvůrce unikátního systému prezentace inovací v ČR.

Informace o činnosti Platformy CEEInno jsou dostupné na webové stránce www.ceeinno.eu.

Kontakt pro média: David Kratochvíl, MBA – předseda sdružení CzechInno

kratochvil@czechinno.cz, +420 774 220 272

Akce Smart Business Festival SK 2019 se uskutečňuje pod záštitou místopředsedy vlády Slovenské republiky pro investice a informatizaci Richarda Rašiho a ministra hospodářství Slovenské republiky Petera Žigy. Hlavními odbornými partnery jsou HP Inc. Slovensko, Slovenská inovační a energetická agentura, Slovenská obchodní a průmyslová komora, Enterprise Europe Network Slovensko, projekt DigitaliseSME, Elektrotechnická asociace České republiky, Asociace inovačního podnikání České republiky a Společnost vědeckotechnických parků České republiky. Mediálním partnerem je magazín Inovační podnikání a transfer technologií.

 

X