V Praze dnes byly podepsány smlouvy o spolupráci mezi Platformou CEEInno a Platform Industrie 4.0 Österreich

Praha, 15. 4. 2019: dlouhodobá spolupráce mezi sdružením CzechInno, které je zakladatelem a koordinátorem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, a rakouskou státní Platformou Industrie 4.0 Österreich dnes byla dále prohloubena podpisem memoranda o porozumění a spolupráci mezi oběma platformami a o členství rakouské platformy v Platformě CEEInno. Ta se zaměřuje na navázání užší spolupráce mezi organizacemi a firmami aktivními v oblasti digitálních inovací v ČR a jejích sousedních zemích.

Platforma CEEInno vznikla v r. 2017 jako reakce na schválení Národní iniciativy Průmysl 4.0 a navazující aktivity  sdružení CzechInno v českých regionech směřující k vyšší informovanosti podnikatelské veřejnosti a implementaci prvků Průmyslu 4.0 ve firemní praxi. Platforma CEEInno si klade za cíl šířit osvětu a kultivovat využívání digitálních inovací v praxi, účinně zprostředkovávat spolupráci mezi svými členy a realizovat technologicky a obchodně neutrální poradenské a vzdělávací aktivity. Jejími zakládajícími členy bylo krom sdružení CzechInno 6 institucí na podporu technologického rozvoje a podnikání (technologická centra, vědeckotechnické parky a inovační centra), aktuálně sdružuje více než 30 organizací, akademických institucí a firem ze 7 zemí včetně všech českých Digitálních inovačních hubů. Více o Platformě CEEInno je k dispozici na www.ceeinno.eu.

 

Plattform Industrie 4.0 Österreich vznikla jako reakce na vyhlášení německé iniciativy Industrie 4.0 v r. 2013 a byla založena s cílem usnadnit spolupráci mezi jednotlivými stakeholdery a usnadnit technologický rozvoj a inovace v digitálním kontextu („Průmysl 4.0“) a nalézt odpovědi na výzvy, jimž čelí firmy, výzkumné instituce i společnost jako celek. Platforma usnadňuje digitální transformaci v Rakousku a sdružuje komunitu kolem Průmyslu 4.0. Jejími zakladateli bylo rakouské Ministerstvo dopravy, inovací a technologií (bmvit) a dále 5 státních organizací a oborových asociací. Aktuálně sdružuje 45 institucionálních a firemních členů působících na území Rakouska. Více informací o Platform Industrie 4.0 Österreich je k dispozici na www.plattformindustrie40.at.

 

Cílem spolupráce je prohloubit česko-rakouský dialog v oblasti Průmyslu 4.0, sdílení dobrých praxí, vzájemnou účast ve společných projektech a organizovat společné akce na podporu a kultivaci využívání digitálních inovací a implementace prvků Průmyslu 4.0 ve firemní praxi, ale i ve výzkumu, vzdělávání a ostatních aktivitách celé společnosti. Obě platformy se budou pravidelně setkávat a pořádat společné akce i pro firmy a výzkumné instituce. Prvními z nich budou podzimní Smart Business Festivaly v Praze (Smart Business Festival CZ – 23. 10. 2019) a Bratislavě (Smart Business Festival SK – 19. 9. 2019).

 

Zájmové sdružení právnických osob CzechInno propojuje podnikatelské subjekty, akademické instituce, výzkumné organizace a veřejnou správu za účelem prohloubení spolupráce v oblasti inovací. Je tvůrcem unikátního systému soustavy projektů na podporu inovačního podnikání za jejichž realizaci bylo oceněno v rámci 2016 Eastern European Elite Business Award.

V roce 2017 iniciovalo sdružení CzechInno založení Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, jejímž účelem je sdružovat hráče na poli digitálních inovací ve středoevropském regionu s cílem nabídnout co nejvyšší přidanou hodnotu při nabídce technologií, infrastruktury a služeb potřebných pro úspěšnou digitální transformaci podnikání a společnosti.

 

Kontakt pro média: David Kratochvíl, MBA, předseda řídicího výboru sdružení CzechInno, tel.: 774 220 272, e-mail: kratochvil@czechinno.cz

X